Franse taalinitiatie

Onze school heeft ervoor gekozen om vanaf de 2de kleuterklas tot en met het 4de leerjaar taalinitiatie Frans aan te bieden. In alle klassen wordt gewerkt met Franse liedjes, versjes, spelletjes, …

Met deze taalinitiatie willen we met de kinderen vier doelen bereiken:
1. Uw kind vindt Frans horen, zingen en nazeggen leuk.
2. Uw kind ervaart dat het dat echt lukt. Het krijgt zelfvertrouwen.
3. Uw kind gaat op speelse wijze op zoek naar de betekenis van de Franse woorden.
4. Uw kind vindt het leuk om Frans te horen en te spreken

Door samen spelenderwijs en vooral muzisch aan deze doelen te werken geven we uw kind onbewust eenvoudige woordenschat en omgangsvormen mee.
Wat we echt niet willen is Franse les geven. Dat betekent dat we geenszins woorden drillen en spraakkundige regeltjes aanbrengen. Initiatie gebeurt speels en onbewust. Daarom zijn er geen toetsen, geen evaluatie en rapportering.

We geloven dat kinderen die deze doelen bereiken, vaardiger worden in het aanleren van nieuwe talen.

We wensen uw kind veel plezier met
– Flonflon (Nukerke), Thomas (Schorisse) (2de en 3de kleuterklas)
– Flonflon, Camille, Fiston, maman, papa, Filou, en Ronron (1ste, 2de en 3de leerjaar)
– Cloclo, Sandrine, Arthur, Copain en meneer Herni (3de en/of 4de leerjaar)