Oudercontacten

Infoavonden:

Tijdens de maand september vindt in alle klassen van het kleuter- en lager onderwijs een infoavond plaats. Alle ouders worden uitgenodigd in de klas van hun kind(eren). De klastitularis vertelt dan alles over vakinhouden, leermethodes, afspraken, …

Oudercontacten kleuter- en lager onderwijs:

Donderdag 14 november 2019: oudercontactavond voor alle ouders
Dinsdag 17 maart 2020: oudercontactavond voor alle ouders