Oudercontacten

Infoavonden:

Tijdens de maand september vindt in alle klassen van het kleuter- en lager onderwijs een infoavond plaats. Alle ouders worden uitgenodigd in de klas van hun kind(eren). De klastitularis vertelt dan alles over vakinhouden, leermethodes, afspraken, …

Oudercontacten kleuter- en lager onderwijs:

Lager onderwijs:

Week 15 tot 19 november 2021: eerste oudercontact voor alle ouders van de lagere school
Donderdag 31 maart 2022: oudercontactavond voor alle ouders van het eerste tot en met het zesde leerjaar

Half juni: oudercontactavond op uitnodiging, enkel voor de ouders van de kinderen waarrond men zorgen heeft.

Kleuteronderwijs:

Week 15 tot 19 november 2021: eerste oudercontact voor alle ouders van de kinderen van de eerste, tweede en derde kleuterklas

Dinsdag 29 maart 2022: oudercontactavond voor alle ouders van alle kleuters en peuters