Gezond op school

Zowel de Vrije Basisschool Maarkedal als Vrije Basisschool Etikhove wil een gezonde en veilige school zijn, waarbij het algemeen welzijn van het kind centraal staat. Met aandacht voor o.a. het milieu, preventie, hygiëne en voldoende beweging werkt het schoolteam in een dynamisch beleid aan een gezonde leefomgeving. De gezondheidseducatie gebeurt via leerlingenbegeleiding, klas- en schoolactiviteiten en het informeren van de ouders. Om een kwaliteitsvol en duurzaam gezondheidsbeleid op school uit te werken wordt op regelmatige basis de deskundigheid van het schoolteam bevorderd en het beleidsplan geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

Het gezondheidsbeleid:

Het gezondheidsbeleid wordt gevoerd op 4 niveaus: individuele leerling, klas, school en schoolomgeving.
Betrokkenheid van actoren/partners

  1. Klas: leerlingen en leerkrachten
  2. School: directie, coördinatoren, keukenpersoneel, begeleiders & opvang, administratief personeel
  3. Schoolomgeving: ouders, CLB, pedagogische begeleiding
  4. Externe organisatie: logo, mutualiteit, preventiemedewerkers, gezondheidsraad, politie, sportdienst, SVS, PISAD

Er zijn 3 strategieën binnen het gezondheidsbeleid:

  • Educatief = de boodschap doorgeven:
  • Structureel = gezonde leefomgeving creëren
  • Regulerend = afspraken maken en naleven

Ons gezondheidsbeleid is opgedeeld in verschillende deelthema’s :

1. Veiligheid : veilig speelgedrag stimuleren, veilige speelplaats aanbieden, kinderen veilig leren omgaan met materiaal en/of speelgoed.
2. Verkeer: verkeerseducatie
3. Hygiëne : mond- en neushygiëne, handhygiëne, toiletgebruik, sensibiliseren verzorging van het lichaam.
4. Eerste Hulp: EHBO cursus voor leerkrachten, EHBO voorziening op \ school, gezondheidseducatie bij kinderen.
5. Gezonde voeding en dranken : waterbeleid op school waarbij kinderen \ gestimuleerd worden om meermaals water te drinken per dag, gezonde dranken aanbieden op school, wekelijks ‘Oog voor lekkers’.
6. Beweging en sport: wekelijkse turn- en zwemlessen, SVS activiteiten, swimmathon, netbaltornooi, atletiek, sportinitiatie op woensdagnamiddag georganiseerd door SVS.
7. Sociale vorming, emoties en relaties: methode “ Er zit een schat verborgen in jezelf”, voorstelling van de verschillende figuren, warme ; schoolmomenten, kindervieringen, kindcontacten, klasoverschrijdende activiteiten.
8. Milieu: afval sorteren, bewust omgaan met afval, netheid van de speelplaats, deelnemen aan milieu-educatieve uitstappen, initiatieven zoals: bezoek aan Kaaihoeve, Helix, milieuboot.

Het is uiteraard vanzelfsprekend dat bepaalde activiteiten of projecten onder verschillende thema’s vallen.

Na evaluatie met het schoolteam en rekening houdend met de vernieuwingen, willen we actief verder werken aan ons gezondheidsbeleid.