Huiswerkbeleid

Wat is huiswerk?

Onder huiswerk verstaan we alle opdrachten die leerkrachten meegeven aan leerlingen om buiten de schooluren te maken (Cooper, 1989). Huiswerk moet zelfstandig kunnen gemaakt worden en aansluiten bij het werk in de klas. Het is mogelijk dat uw kind een andere opdracht krijgt dan de andere kinderen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat het ene kind verdiepende oefeningen krijgt voor het inoefenen van de tafels terwijl het andere kind basisoefeningen krijgt.

Waarom huiswerk?

Huiswerk heeft vooral tot doel om kinderen voor te bereiden op toekomstige leerstituaties en om te differentiëren. Hiermee bedoelen we dat leerkrachten ervoor zorgen dat alle kinderen een gelijkwaardige inspanning leveren met een haalbare opdracht die verschillend kan zijn van kind tot kind.

waaromhuiswerk

Wanneer huiswerk?

Er wordt maximum drie dagen per week huiswerk gegeven. Er wordt ook één dag in de week geen huiswerk meegegeven (bijvoorbeeld woensdag). De leerkracht kan deze dagen zelf bepalen en/of eventueel in samenspraak met de leerlingen.
In de bovenbouw wordt het huiswerk bij de aanvang van de week opgegeven. Leerlingen krijgen dan de opdracht om hun huiswerk zelf te plannen (mits eventuele begeleiding van de leerkracht). Indien de leerling dan huiswerk op woensdag of in het weekend plant, is dit zijn of haar vrije keuze.)

wanneer huiswerk

Hoelang huiswerk?

Het tijdstip dat een kind aan huiswerk besteedt voor ieder kind verschillend is. Om toch een maatstaf voorop te stellen, haalden we volgende informatie uit de literatuur (Ameye & Vanspauwen, 2000):

 • 1e graad: gemiddeld 10 minuten
 • 2e graad: gemiddeld 20 minuten
 • 3e graad: gemiddeld 45 minuten
 • We beklemtonen nog eens dat de tijd die kinderen nodig hebben om huiswerk te maken erg uiteenloopt.

Wat wordt er van DE SCHOOL verwacht?

De school hanteert een vaste didactiek van huiswerk. Deze didactiek bestaat uit de volgende drie fasen (Veevaete et al., 2003): opgeeffase, maakfase, controlefase.

Met het schoolteam is afgesproken dat de agenda dagelijks wordt meegegeven naar huis. Dit om de twijfel tussen ‘geen huiswerk’ en ‘agenda vergeten’ weg te nemen bij ouders. Indien de ouders vragen hebben over het huiswerk van hun kind staat de leerkracht steeds klaar voor een gesprek.

Wat wordt er van de OUDERS verwacht?

 • • Interesse tonen voor het huiswerk van hun kinderen. Dit kan door de agenda na te kijken en op vraag van het kind het huiswerk te begeleiden.
 • • Als een kind het moeilijk heeft met huiswerk, dit melden aan de leerkracht. Dit kan door dit op de huistaak te schrijven of dit in de agenda te melden.
 • • Indien u geholpen hebt bij een huiswerk om dit duidelijk te vermelden in agenda of op de opdracht zelf.
 • • Het is wenselijk dat de kinderen een vaste en rustige plaats hebben om huiswerk te maken zonder storende geluiden (tv, radio,…).
 • • Het is motiverend voor kinderen als ze weten dat er op de achtergrond iemand aanwezig is die weet dat hij/zij met het huiswerk bezig is en beschikbaar is als er moeilijkheden opduiken.zohoorthetniet

Wat wordt er NIET van de OUDERS verwacht?

 • • Dat ouders het huiswerk zelf maken.
 • • Dat zij de huiswerkplanning maken in plaats van het kind.
 • • Dat ouders uitleg geven wanneer een kind iets niet begrijpt. De uitleg van de leerkracht en van ouders kan sterk verschillen waardoor het kind nog meer verward wordt.
 • • Dat ze het huiswerk verbeteren. Zo heeft de leerkracht een eerlijk beeld op het werk van de leerling.
 • • Dat ze extra-huiswerk geven wanneer het kind problemen heeft. Kinderen associëren dan huiswerk als straf of worden nog eens extra geconfronteerd met hun moeilijkheden.

huis5

Wat als huiswerk niet gemaakt is?

Als het huiswerk niet gemaakt is, krijgt het kind de kans om het tegen de volgende dag te maken. Dit wordt duidelijk vermeld in de agenda. Indien er problemen blijven optreden in verband met huiswerk maken, wordt er contact opgenomen met de ouders.

huis6